VENDIM Nr. 89, datë 3.2.2016 

PËR MIRATIMIN E HARTËS SË VLERËS SË TOKËS NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË :Lexo Me Shume