E Mërkurë, 04 Prill 2018 15:41

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2017 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2017 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

 

 

RAPORTIM 1

 

RAPORTIM 2

 

RAPORTIM 3

Lexuar 1601 herë