Regjistri i Vlerësimeve të vitit 2000

Regjistri është në formatin excel

Për të bërë "Search" përdorni komandën "find"

Regjistri i Vlerësimeve të vitit 2000

Lexuar 1288 herë