Regjistri i Vlerësimeve të vitit 2012

Regjistri është në formatin excel

Për të bërë "Search" përdorni komandën "find"

Regjistri i Vlerësimeve të vitit 2012

Lexuar 2868 herë