Regjistri i Vlerësimeve të vitit 2013- 2014

Regjistri është në formatin excel

Për të bërë "Search" përdorni komandën "find"

Regjistri i Vlerësimeve të vitit 2013-2014

Lexuar 4662 herë