E Mërkurë, 08 Maj 2019 10:07

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2018 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2018 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

 

 

 

 

 

 

Kliko këtu per Raportin.

 

Lexuar 1029 herë