E Premte, 10 Korrik 2020 10:55

Konsultë Juridike

Konsultë Juridike

Në mbështetje të ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, dhënia e ndihmës Juridike falas nga shteti është shërbimi juridik  parësor dhe dytësor për personat  që përmbushin kriteret e këtij ligji dhe janë shtresa më vunerabël e shoqërise.

Për këtë qellim, Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Fondacionin “Soros” ka garantuar aksesin e qytetarëve për ndihmë juridike falas ndërmjet platformës Juristionline.al dhe numrit të gjelbër 08001010,  në të cilin kanë akses të gjithë qytetarët për shërbime të ndihmës juridike.

Lexuar 1288 herë Modifikuar për herë te fundit më E Premte, 10 Korrik 2020 11:00