Rregjistri elektronik 10.09.2018

Ne zbatim te pikes 4, nenit 30 te ligjit 133/2015, perditesojme vendimet gjyqesore ne rregjistrin perkates te  vendimarrjes per kthimin/kompensimin e pronave.

 

Tabelat janë azhornuar dhe janë të plota.

Për të kërkuar brenda qarkut ju lutemi bëni "search" duke përdorur komandën CTRL+F në browserin tuaj pasi tabelat janë voluminoze.

 

Qarku Berat

Qarku Dibër

Qarku Durrës

Qarku Elbasan

Qarku Fier

Qarku Gjirokastër

Qarku Korçë

Qarku Kukës

Qarku Lezhë

Qarku Shkodër

Qarku Tiranë

Qarku Vlorë

Lexuar 15620 herë