• Kompensimi i Pronarëve,premtim i mbajtur

    Kompensimi i Pronarëve,premtim i mbajtur

  • Pas 25 vjetësh më në fund me një zgjidhje për pronat

    Pas 25 vjetësh më në fund me një zgjidhje për pronat

  • 1
  • 2

Njoftim 05/01/2017

Për shpërndarjen e fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet Lexo më shumë

Njoftim

PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT NË VLERË PËR PRONARËT E PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMET Lexo më shumë

Njoftim 29-12-2016

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 133/2015 për “Trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” Lexo më shumë

Njoftim për shtyp 27/12/2016

Në mbështetje dhe në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit Lexo më shumë
  • 1
  • 2
  • 3