• NJ O F T I M  P U B L I K  PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR.810, DATË 29.12.2017

  NJ O F T I M P U B L I K PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE, SIPAS VKM NR.810, DATË 29.12.2017

 • NJOFTIM PUBLIK PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË APLIKIMIT PËR SUBJEKTET PËRFITUES SIPAS VKM NR.711, DATË 01.12.2017, VKM NR.712, DATË 01.12.2017, VKM NR.713, DATË 01.12.2017 DHE VKM NR.714, DATË 01.12.2017

  NJOFTIM PUBLIK PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË APLIKIMIT PËR SUBJEKTET PËRFITUES SIPAS VKM NR.711, DATË 01.12.2017, VKM NR.712, DATË 01.12.2017, VKM NR.713, DATË 01.12.2017 DHE VKM NR.714, DATË 01.12.2017

 • ATP, shërbime të reja elektronike në portalin e-Albania

  ATP, shërbime të reja elektronike në portalin e-Albania

 • 1
 • 2
 • 3

Njoftim

Për publikimin e Regjistrit të vendimeve të vitit 1996, që kanë njohur të drejtën për kompensim, dhe të vlerësuara financiarisht nga Lexo më shumë

Njoftim

Për shpërndarje fondi financiar për kompensimin e pronave me kërkesë të veçantë Lexo më shumë
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7