Harta e vlerës

VENDIM Nr. 89, datë 3.2.2016

PËR MIRATIMIN E HARTËS SË VLERËS SË TOKËS NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË: Lexo më shumë