Vende vakante

ATP njofton se referuar plotësimit të strukturës sipas Urdhërit të Kryeministrit nr.39 datë 23.03.2021, ka vende vakante për pozicionet si më poshtë :

 – Inspektor Jurist

Sektori i Verifikimit Fizik të Pronës për Kompesim

– Specialist Ekonomist

Sektori i Prokurimeve

Të interesuarit janë te lutur të aplikojnë në adresën e emailit : info.atp@atp.gov.al

Ose pranë zyrave tona: Agjencia e Trajtimit të Pronave Rruga Muhamet Gjollesha Nr.54 pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.