Vende Vakante

ATP njofton se referuar plotësimit të strukturës sipas Urdhërit të Kryeministrit nr.39 datë 23.03.2021, ka vende vakante për pozicionet si më poshtë :

Inspektor (1 Vend Vakant)

Pranë  Sektorit të Asistencës Ligjore dhe Projekteve.

 Shkenca Inxhinjerike/Gjeodet/ Master Shkencor/Profesional

-Të ketë eksperiencë pune. 

Drejtor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Drejtorisë së Menaxhimit Financiar dhe Prokurimeve.

– Shkenca Juridike/Ekonomike/ Master Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Drejtorisë të Auditimit.

-Shkenca Juridike/Ekonomike/ Master Shkencor/Profesional

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të WEB GIS.

-Shkenca Kompjuterike/ Master Shkencor/ Profesional 

-Të ketë eksperiencë pune. 

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Protokollit.

– Bachelor në Shkenca Juridike/Ekonomike/ Shoqërore 

-Të ketë eksperiencë pune. 

Përgjegjës Sektori (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Përfaqësimit Ligjor

– Drejtësi, Master i Shkencave

-Të ketë eksperiencë pune. 

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie Qarku DR, EL, GJ, LE, dhe Vlorë.

– Inxhineri, Master i Shkencave/ Profesional

-Të ketë eksperiencë pune. 

Specialist ( 1 Vend Vekant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Prokurimeve

– Shkenca Juridike/Ekonomike/Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Përgjegjës ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit Web Gis dhe Asistenca Online

– Shkenca Inxhinierike/Kompjuterike, Master Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Specialist Ekonomist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Prokurimeve

– Shkenca Ekonomike; Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Jurist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronesie , Qarku BR, DI, KU, LE, SHK dhe Tiranë

– Shkenca Ekonomike/ Juridike/Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Inxhinier Gjeodet/Topograf/Arkitekt, Master I Shkencave/Profesional ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Kompensimit Financiar/Fizik dhe me Kërkesë të Veçantë, Qarku DR,EL, FR,GJ,KO dhe Vlorë.

– Shkenca Inxhinierike; Master Profesional/Shkencor

– Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Ekonomist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Kompensimit Financiar/Fizik dhe me Kërkesë të Veçantë, Qarku BR, DI, KU, LE, SHK dhe Tiranë

-Shkenca Ekonomike/Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie Qarku DR, EL,GJR, LE, VLORE.

– Shkenca Juridike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

Pranë Sektorit të Përfaqësimit Ligjor

– Shkenca Juridike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Specialist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

– Shkenca Juridike/Ekonomike/Shoqërore/Master profesional

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Përfaqësimit Ligjor

– Shkenca Juridike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

pranë Sektorit të Trajtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie Qarku Br,DI,FI,Ko, KU, SHK dhe TR.

– Shkenca Inxhinierike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor  ( 2 Vende Vakante) (Plotësuar)

-Shkenca Juridike/Ekonomike/Master profesional/ Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore, Inxhinierike, Ekonomike, Juridike

Inspektor ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Shkenca Juridike, Ekonomike (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Jurist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Drejtor Kompensimi (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Shkencor)

-Shkenca Juridike, Ekonomike, Inxhinierike

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Përgjegjës Sektori (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Shkencor)

-Shkenca Juridike, Ekonomike, Inxhinjerike

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Protokollit (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i lartë (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune

Shofer (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Të ketë eksperiencë pune

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Shkenca Ekonomike

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor (2 Vende Vakante) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Buxhetit të Financës dhe Fondeve Speciale të Kompesimit (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Specialist

-Master në Shkenca Ekonomike

-Të ketë eksperiencë pune të paktën 3 vjet

Inspektor Topograf (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Master Profesional/Shkencor në degët urbanistikë, arkitekturë, inxhinieri, specialist për vlerësim të pasurive të paluajtshme, topograf

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse (2 Vende) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Arkivës (1 Vend) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i Larte ( Bachelor, Master Profesional/Shoqëror)

-Shkenca Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Verifikimit Fizik të Pronës për Kompesim (Plotësuar)

– Inspektor Jurist

-Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Prokurimeve (Plotësuar)

– Specialist Ekonomist

-Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Të interesuarit janë te lutur të aplikojnë në adresën e emailit : info.atp@atp.gov.al

Ose pranë zyrave tona: Agjencia e Trajtimit të Pronave Rruga Muhamet Gjollesha Nr.54 pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit