Vende vakante

ATP njofton se referuar plotësimit të strukturës sipas Urdhërit të Kryeministrit nr.39 datë 23.03.2021, ka vende vakante për pozicionet si më poshtë :

Specialist (1 Vend Vakant) 

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore, Inxhinierike, Ekonomike, Juridike

Inspektor ( 1 Vend Vakant) 

-Shkenca Juridike, Ekonomike (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune.

Inspektor Jurist ( 1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune.

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Drejtor Kompensimi (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Shkencor)

-Shkenca Juridike, Ekonomike, Inxhinierike

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Përgjegjës Sektori (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Shkencor)

-Shkenca Juridike, Ekonomike, Inxhinjerike

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Protokollit (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i lartë (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune

Shofer (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Të ketë eksperiencë pune

Specialist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Shkenca Ekonomike

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor Jurist (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Drejtësi, Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Inspektor (2 Vende Vakante) (Plotësuar)

-Arsimi i lartë (Master Profesional/Shkencor)

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Buxhetit të Financës dhe Fondeve Speciale të Kompesimit (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Specialist

-Master në Shkenca Ekonomike

-Të ketë eksperiencë pune të paktën 3 vjet

Inspektor Topograf (1 Vend Vakant) (Plotësuar)

-Master Profesional/Shkencor në degët urbanistikë, arkitekturë, inxhinieri, specialist për vlerësim të pasurive të paluajtshme, topograf

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse (2 Vende) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i lartë ( Bachelor, Master Profesional/Shkencor)

-Shkenca Sociale, Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Arkivës (1 Vend) (Plotësuar)

-Specialist

-Arsimi i Larte ( Bachelor, Master Profesional/Shoqëror)

-Shkenca Shoqërore

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Verifikimit Fizik të Pronës për Kompesim (Plotësuar)

– Inspektor Jurist

-Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Sektori i Prokurimeve (Plotësuar)

– Specialist Ekonomist

-Master Profesional/Shkencor

-Të ketë eksperiencë pune

Të interesuarit janë te lutur të aplikojnë në adresën e emailit : info.atp@atp.gov.al

Ose pranë zyrave tona: Agjencia e Trajtimit të Pronave Rruga Muhamet Gjollesha Nr.54 pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.