Kategoria: Vendime të Këshillit të Ministrave

Vendim i KM Nr.770 Datë 12.11.2014

VENDIM Nr. 770, datë 12.11.2014 PËR KALIMIN NË FONDIN E KOMPENSIMIT FIZIK, NË DISPOZICION TË AGJENCISË SË KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE, TË SIPËRFAQES SË TOKËS BUJQËSORE PREJ

Read More »

VKM 889 datë 17/12/2014

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË KRITEREVE PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT TË PRONARËVE, NË TË HOLLA, PËR VITIN 2014   Shkarko VKM

Read More »