VKM 1114 dt 24.12.2020

Postuar më:15/09/2022

VENDIM Nr. 766, datë 20.12.2017

Postuar më:17/01/2018

VENDIM Nr. 765, datë 20.12.2017

Postuar më:17/01/2018

Vendim i KM Nr.770 Datë 12.11.2014

Postuar më:30/06/2015

VKM 889 datë 17/12/2014

Postuar më:31/12/2014

Vendim i KM Nr.200 Datë 19.2.2009

Postuar më:12/02/2014

Vendim i KM Nr.251 Datë 13.4.2010

Postuar më:12/02/2014

Vendim i KM Nr.868 Datë 18.6.2008

Postuar më:27/03/2013

Vendim i KM Nr.1077 Datë 18.6.2008

Postuar më:27/03/2013

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.