Ligj 146/2016

Postuar më:08/05/2017

Ligj 60/2016

Postuar më:08/05/2017

Ligj 119/2014

Postuar më:08/05/2017

Ligj nr 55/2012

Postuar më:27/03/2013

LIGJ Nr. 10239, datë 25.2.2010

Postuar më:27/03/2013

LIGJ Nr. 9235, datë 29.07.2004

Postuar më:11/03/2013

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.