LIGJ Nr. 133/2015 PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE

LIGJ Nr. 133/2015

PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE

Ligji nr 133-2015 Fletore Zyrtare