Informacion Shtese

Buxhetit 2023

Dërgohet detajimi i Buxhetit 2023 -2025 për shpenzime korrente

Dërgohet detajimi i buxhetit 2023-2025 për shpenzime kapitale

Dërgohet detajimi i limitit mujor për shpenzime korrente dhe kapitale për vitin 2023

Dërgohet miratimi për ndyshim të limitit mujor 2023

Detajimi i numrit të punonjësve per vitin 2023

ligj-2015-12-05-133-perditesuar (2)_230615_093915

Regjistri i ndryshuar mars 2023

Regjistri i realizimeve 2023 4 -MUJORI I

STRUKTURA E AGJENCISE

vendim-2016-03-23-222-perditesuar_230615_094108

VKM nr 223 date 2332016-perditesuar_230615_093952

Koordinatori: Ina Braho
E-mail: info.atp@atp.gov.al
Tel: +355 42256831
Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha Nr.54, Tiranë
Orari: E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30 E Premte 08:00 – 14:00
Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)