Të dhënat e hapura dhe ripërdorimi i tyre

Kjo rubrikë u krijua në zbatim të Ligjit nr.33/2022 “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”.

 

Kompensimi