Kategoria: Njoftime për Shtyp

Deklaratë për Shtyp!

Agjencia e Trajtimit të Pronave Agjencia e Trajtimi të Pronave me anë të kësaj deklarate publike ju bën me dije se më datë 08.11.2023, Gjykata

Read More »

Njoftim

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 77/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit

Read More »