VKM 889 datë 17/12/2014

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË KRITEREVE PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT TË KOMPENSIMIT TË PRONARËVE, NË
TË HOLLA, PËR VITIN 2014

 

Shkarko VKM