Regjistri i Vlerësimeve të vitit 1999

Regjistri është në formatin excel

Për të bërë "Search" përdorni komandën "find"

Regjistri i Vlerësimeve të vitit 1999

Lexuar 947 herë