Njoftim për shtyp 29/12/2015

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton se, më datë 29/12/2015, ka përfunduar procesi i shqyrtimit të kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale dhe që përfitojnë kompensimin  apo shpërblimin e saj me këstin e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, në masën prej 57% të shumës së përgjithshme në […]