NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDI FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN E PRONAVE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDI FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN E PRONAVE Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 18.10.2023, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim financiar , të paraqitura nga subjektet e interesuar, të cilët diponojnë vendime përfundimtare që u kanë njohur të drejtën […]