AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE

AKTIVITETE

Deklaratë për Shtyp!

Deklaratë për Shtyp!

Agjencia e Trajtimit të Pronave Agjencia e Trajtimi të Pronave me anë të kësaj deklarate publike ju bën me dije…

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE

NJ O F T I M PËR SHPËRNDARJE FONDIT FINANCIAR PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONAVE   Agjencia e Trajtimit të…

Rregullore MPRS e te dhenave personale ATP-2023

Rregullore MPRS e te dhenave personale ATP-2023