Vendim 120,date 17.2.2011

Postuar më:12/11/2014

Vendim 355,date 4.5.2011

Postuar më:12/11/2014

Vendim 900,date 6.12.2011

Postuar më:12/11/2014

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.