Kategoria: Slider

Njoftim

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 77/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit

Read More »

Deklaratë

Agjencia e Trajtimit të Pronave (në vijim ATP), përmes kësaj deklarate dëshiron t`ju njoftojë se me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 77/2022 “Për disa

Read More »