Konfirmimi dhe vijimi i masave administrative tëmarra deri në përfundim të gjëndjes së epidemisë të shkaktuar nga infeksioni Covid-19

Konfirmimi dhe vijimi i masave administrative tëmarra deri në përfundim të gjëndjes së epidemisë të shkaktuar nga infeksioni Covid-19

 

Urdher Covid ATP