Marrjen e masave administrative deri në përfundim të gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga infeksioni Covid-19

Marrjen e masave administrative deri në përfundim të gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga infeksioni Covid-19

Urdhër Nr.113, datë 29.05.2020