Njoftim Mbi kërkesën tip për tërheqjen e dokumentacionit të depozituar në Agjencinë e Trajtimit të Pronave

Njoftim Mbi kërkesën tip për tërheqjen e dokumentacionit të depozituar në Agjencinë e Trajtimit të Pronave

Njoftim

Mbi kërkesën tip për tërheqjen e dokumentacionit të depozituar në Agjencinë e Trajtimit të Pronave

 

Shenim: kjo kërkesë mund të plotësohet pranë sporteleve të ATP-së ose të depozitohet e plotësuar nëpërmjet shërbimit postar , në adresën : Agjencia e Trajtimit të Pronave, Rruga Muhamed Gjollesha Nr.54

Ju informojmë se pas plotësimit të kërkesës do të njoftoheni nëpërmjet numrit të telefonit që keni shënuar për të tërhequr dokumentacionin e kërkuar.

KERKESE PER DOSJE (1)