Njoftim për subjektet

Ju bëjmë me dije se Agjencia e Trajtimit të Pronave do te jetë e hapur edhe në datë 21 dhe 22 maj 2016  (ditën e shtunë dhe  të dielë) nga  ora 08:00 -16:00 .

Meqenëse  data 23 maj 2016 është afati i fundit për të aplikuar për njohje të pronësisë lutemi që VETEM ata qytetare të cilët nuk kanë aplikuar asnjëherë për njohje pronësie dhe e paraqesin ketë kërkesë për herë të parë të paraqiten pranë Agjencisë.