Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP

Shërbimet që ofron ATP

Pyet Shtetin

Për t’u regjistruar në platformën “Shqipëria që duam” klikoni këtu

Koordinatori: Ina Braho
E-mail: info.atp@atp.gov.al
Tel: 00355 4 256 831
Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha Nr.54, Tiranë