Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2019 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Raportimi mbi veprimtarinë e kryer nga ATP për vitin 2019 pranë Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.