Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Janar-Qershor 2023

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Korrik-Shtator 2023

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Tetor-Dhjetor 2023

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Janar 2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Shkurt 2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Mars 2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Prill 2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Maj 2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Qershor 2024