Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Janar-Qershor 2023

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Korrik-Shtator 2023