Urdhër Nr.377 17/11/2014

Për marrjen e masave për zbatimin e ligjit nr.9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit” të ndryshuar,në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.

 

Shkarko file-in e bashkëngjitur: Urdher_377_17-11-2014