Urdhër “Për marrjen e masave administrative deri në përfundim të gjendjes së pandemisë të shkaktuar nga Covid-19”