VKM për Agjencinë e Trajtimit të Pronave

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 mars 2016

 

VKM për organizimin e ATP : Vendim Nr. 221, datë 23-03-2016

VKM për rregullat për kompensimin e pronave : VKM për rregullat për kompensimin e pronave

VKM për trajtimin e kërkesave : VKM për trajtimin e kërkesave

VKM Nr.685 Datë 28.09.2016 : Vkm Nr.685,datë 28.09.2016

Formular për aplikim për kompensim financiar/fizik : FORMULARI 1 i ndryshuar sipas vkm