Njoftim

Postuar më:19/12/2017

Njoftim

Postuar më:08/09/2017

Njoftim

Postuar më:08/09/2017

Njoftim

Postuar më:03/08/2017

Njoftim 10/07/2017

Postuar më:10/07/2017

Njoftim

Postuar më:10/07/2017

Urdhër Nr.187 datë 05/06/2017

Postuar më:06/06/2017

Njoftim

Postuar më:06/06/2017

Kërko Publikim

© Agjencia e Trajtimit të Pronave 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.