Kategoria: Viti 2023

Deklaratë

Agjencia e Trajtimit të Pronave (në vijim ATP), përmes kësaj deklarate dëshiron t`ju njoftojë se me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 77/2022 “Për disa

Read More »