Kategoria: Viti 2023

Deklaratë për Shtyp!

Agjencia e Trajtimit të Pronave Agjencia e Trajtimi të Pronave me anë të kësaj deklarate publike ju bën me dije se më datë 08.11.2023, Gjykata

Read More »

Njoftim

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 77/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit

Read More »

Deklaratë

Agjencia e Trajtimit të Pronave (në vijim ATP), përmes kësaj deklarate dëshiron t`ju njoftojë se me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 77/2022 “Për disa

Read More »