Kategoria: Viti 2015

Njoftim për shtyp 29/12/2015

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton se, më datë 29/12/2015, ka përfunduar procesi i shqyrtimit të kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është

Read More »

Njoftim per shtyp 04/12/2015

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton se, më datë 04-12-2015, ka përfunduar procesi i shqyrtimit të kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është

Read More »

AKKP kallëzime të reja në prokurori

Në kuadër të marrëveshjes ndërinstitucionale mes Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave  Prokurorisë së Përgjithshme të Shtetit, Policisë së Shtetit dhe Avokaturës së Përgjithshme

Read More »

Urdhër Nr.258 30/10/2015

Për publikimin e listës së pronarëve, prona e të cilëve preket nga ndërtimet informale,që përfitojnë kompensim Në mbështetje të Ligjit 9235, datë 29.07.2004, “Për Kthimin

Read More »

Njoftim për shtyp 16/10/2015

Në mbështetje dhe në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e

Read More »

Urdhër Nr.224 14/10/2015

Për publikimin e listës së pronarëve, prona e të cilëve preket nga ndërtimet informale, që përfitojnë kompensim  Në mbështetje të Ligjit 9235, datë 29.07.2004, “Për

Read More »