Kategoria: Viti 2014

Urdhër Nr.402 05/12/2014

Për publikimin e listës së pronarëve, prona e të cilëve  preket nga ndërtimet informale që përfitojnë kompensim  Në mbështetje të Ligjit 9235, datë 29.07.2004. “Për Kthimin

Read More »

Marrëveshje midis dy institucioneve

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave Është nënshkruar sot marrëveshja e bashkëpunimit midis

Read More »

Njoftim Për Shtyp 29/09/2014

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton se më datë 29.09.2014, ka përfunduar procesi i shqyrtimit të kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është prekur

Read More »

Njoftim Për Shtyp 09/05/2014

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njofton se më datë 09.05.2014, ka përfunduar procesi i shqyrtimit të kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është prekur

Read More »