Kategoria: Viti 2016

Njoftim 29-12-2016

Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 133/2015 për “Trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” dhe vendimit të Këshillit të

Read More »

Njoftim për shtyp 27/12/2016

Në mbështetje dhe në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e

Read More »

Njoftim 01/12/2016

Për shpërndarje fondi financiar dhe fondi fizik nga fondi i tokës në dispozicion të ATP-së për kompensimin e pronave   Me hyrjen në fuqi të

Read More »

Njoftim për shtyp 21/10/2016

Agjencia e Trajtimit të Pronës njofton se, më datë 21.10.2016, ka përfunduar procesi i shqyrtimit të disa kërkesave të pronarëve, pasuria e të cilëve është prekur nga

Read More »

Urdhër Nr.134 13/06/2016

Për publikimin e listës së pronarëve, prona e të cilëve preket nga ndërtimet informale, që përfitojnë kompensim  Në mbështetje të pikës 9, paragrafi b, të VKM-së nr.383,

Read More »

Njoftim për shtyp 10/10/2016

Në mbështetje dhe në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 ‘‘Per përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”, i ndryshuar, Agjencia e Trajtimit të Pronave njofton:  Fillimin e

Read More »

Njoftim 07/10/2016

Me qëllim sqarimin e subjekteve të cilët kanë një vlerësim përfundimtar të vendimeve për kompensim dhe që kanë aplikuar apo do të aplikojnë në vijim

Read More »

Urdhër Nr.252 02/09/2016

PËR ORGANIZIMIN E PUNËS NË SEKTORIN E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR NJOHJE PRONËSIE DHE SEKTORIN E KOMPENSIMIT FINANCIAR E FIZIK   Në zbatim të Ligjit Nr. 133, dt 05.12.2015, “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, VKM-së nr. 221, dt 23.03.2016,

Read More »

Njoftim për shtyp 25/08/2016

Në mbështetje dhe në zbatim të VKM Nr.383, datë 19.05.2010 “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e

Read More »